देश - टीपीएएन

परमाणु हथियार प्रतिबंधक संधि

7 जुलै 2017, ICAN काम आणि त्याच्या पार्टनर, एक दशकात केल्यानंतर जगातील राष्ट्रांना प्रचंड बहुमत विभक्त शस्त्रे प्रतिबंधक अधिकृतपणे तह म्हणून ओळखले आण्विक शस्त्रे, बंदी एक शोध जागतिक करार दत्तक . एकदा 50 राष्ट्रांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि मंजूर केली की ते कायदेशीर कार्यात प्रवेश करेल.

सध्याची परिस्थिती अशी आहे की 93 ज्यांनी स्वाक्षरी केली आहे आणि 70 ज्यांनी मान्यता दिली आहे. 22 जानेवारी 2021 च्या मध्यरात्री TPAN लागू झाला.

संधिचा संपूर्ण मजकूर

स्वाक्षरी / मंजुरीची राज्य

संधिआधी, परमाणु शस्त्रे मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रे होते जे संपूर्ण बंदी (रासायनिक आणि बॅक्टेरियोलॉजिकल शस्त्रे असतील तर) अधीन नसतात, त्यांच्या दीर्घकालीन आपत्तिमय मानवी आणि पर्यावरणविषयक परिणामांच्या बावजूद. आंतरराष्ट्रीय करारात नवीन करार शेवटी महत्त्वाचा अंतर भरतो.

राष्ट्रे विकसित, चाचणी, निर्मिती, कारखानदार, हस्तांतरण, ती धारण स्टोअर, वापर किंवा त्याच्या प्रदेश पार्क केली वर आण्विक शस्त्रे विभक्त शस्त्रे वापरणे किंवा परवानगी धमकी बंदी. यांपैकी कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे, प्रोत्साहित करणे किंवा प्रेरणा देणे त्यांना प्रतिबंधित करते.

जो देश परमाणु शस्त्रे घेतो तो संधि मध्ये सामील होऊ शकतो, जोपर्यंत तो कायदेशीर बंधनकारक आणि वेळबद्ध योजनेनुसार त्यांचा नाश करण्यास सहमत होता. त्याचप्रकारे, ज्या देशाचा परराष्ट्र प्रदेशात परराष्ट्र आण्विक शस्त्रे पाठविणारा राष्ट्र सामील होऊ शकेल तोपर्यंत तो एक विशिष्ट कालावधीत त्यास नष्ट करण्याचा स्वीकार करेल.

आण्विक शस्त्रे वापरण्याच्या आणि चाचणीच्या सर्व पीडितांना बळी देण्यासाठी आणि दूषित वातावरणास उपचारासाठी उपाय योजण्यासाठी राष्ट्रांना मदत करणे बंधनकारक आहे. उपोदघात विभक्त शस्त्रे, स्त्रिया आणि मुलींना आणि जगभरातील देशी लोकांना वर बेहिशेबी परिणाम समावेश परिणाम म्हणून दु: ख सहन नुकसान ओळखतो.

मार्च, जून आणि 2017 च्या जुलैमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात, 135 पेक्षा अधिक देशांच्या सहभागासह नागरी सोसायटीचे सदस्य होते. स्वाक्षरीसाठी 20 सप्टेंबर 2017 उघडले. हे कायम आहे आणि त्यात सामील होणार्या राष्ट्रांसाठी कायदेशीरपणे बंधनकारक असेल.

टीपीएएन अंमलात आणण्यासाठी सहकार्य करणे ही जागतिक मार्च फॉर पीस आणि अहिंसेच्या प्राधान्यांपैकी एक होती.

स्वाक्षरी किंवा पुष्टीकरण दस्तऐवज