अनुभवी मार्च दिवस 2 - सप्टेंबर 29

सॅन रामन, वसतिगृह ला सबाना समोर सॅन रामन, हॉस्टेल ला सबाना समोर, सॅन रामन

सॅन रामन येथून सकाळी 7:00 वाजता होस्टेल ला सबाना समोरून प्रस्थान. डीलर्सचा मार्ग, जुन्या रस्त्यावरून पाल्मारेस, पाल्मारेस, कॉन्सेप्सीओन डी नारांजो, सेरो एस्परिटू सांचो, सार्ची, संध्याकाळी 4:00 वाजता ग्रीसियात संपतो