चांगले जगण्याचे आणि अहिंसेचे दिवस

क्लब "लॉस यारोस" कॉनकॉर्डिया

चांगल्या सजीव आणि अहिंसेसाठी दिवस 28 सप्टेंबर क्लब "लॉस यारोस" आणि एस्पासिओ "रेमांजुनेम ओन्काइउज्मार चरिया क्युझिमन इटू" (I´Tu समुदायाची पवित्र जमीन) - कॉनकॉर्डिया - एंट्रे रिओस - आर्जेमटिना संस्था: कॉमुनिडाड I 'तू, सामान्य शाळा "DFSarmiento", UADER आंतरसांस्कृतिक आणि मूळ लोक कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षण शिक्षक

अनुभवी मार्च दिवस 1 - 28 सप्टेंबर

UNED मुख्यालय El Cocal Puntarenas UNED मुख्यालय el Cocal Puntarenas, Puntarenas

UNED मुख्यालय el Cocal Puntearenas येथून सकाळी 9:00 वाजता प्रस्थान. चाकारिता, एल रोबल, बॅरांका पार्क द्वारे डीलर्सचा मार्ग. पारके डी एस्पेरान्झा येथे दुपारी 3:30 वाजता समाप्त