सहयोगी संस्था

ड्राइव्ह

इतर सहयोगी

अँपी सेझिओन दि सॅन कँझियान डी आयसनझो

औसर व्होलॉंटेरियो दि फिमीसेल्लो व्हिला व्हिसेन्टिना

औसर दि फिमीसेल्लो व्हिला व्हिसेन्टिना

एनर्गी ओत ले ड्रॉइट दे ल'होमे सेनेगल

एनर्गी ओत ले ड्रॉइट दे ल'होमे सेनेगल

मानवी हक्कांसाठी ऊर्जा गॅम्बिया

मानवी हक्कांसाठी ऊर्जा गॅम्बिया

एड इंडिया या मानवतावादी संघटना

एड इंडिया या मानवतावादी संघटना

स्विसलुपो उमानो - अहिंसा दि मिलानो साठी समुदाय

स्विसलुपो उमानो - अहिंसा दि मिलानो साठी समुदाय

एमआयआर सेझिओन डाय विसेन्झा

एमआयआर-सेझिओन दि व्हेसेन्झा